філологія

 1st cycle

Сучасне мовознавство

Інститут сучасного мовознавства – це Інститут, що динамічно розвивається в Державній Вищій Школі у Рацибужі. Він складається з трьох підрозділів, що проводять курси на англійській, німецькій та чеській філології.

АНГЛІЙСЬКА І НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ

В Інституті сучасного мовознавства є кваліфіковані та досвідчені викладачі, а висока якість академічної роботи, що проводиться в Інституті, відповідає потребам студентів та ринку праці. Інститут тісно співпрацює з місцевою громадою: органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, регіональними фондами та асоціаціями. Забезпечення високоякісної освіти також базується на розробці та впровадженні схеми практичних занять, яка дозволяє студентам-філологам отримати необхідний набір навичок та знань. Навчання завершується випускними іспитами, а випускникам присвоюється ступінь бакалавра мистецтв. Інститут сучасного мовознавства також долучився до програми ERASMUS+, співпрацюючи з університетами з-за кордону, де студенти отримують цінний досвід, розвивають навички спілкування іноземними мовами та дізнаються про культури іноземних країн, що може виявитися корисним для їхньої подальшої кар’єри.

Навчальна програма Інституту сучасного мовознавства складається з кількох предметних областей. Перший із них включає практичне вивчення іноземної мови, орієнтоване на основні навички, необхідні для спілкування (розмова, аудіювання, читання, письмо), та практичне вивчення іншої іноземної мови.

Друга область, як правило, має філологічну спрямованість і включає: загальнонаукові дослідження, такі як історія літератури; практичні аспекти літературознавства та лінгвістики; а також географія, історія та культура досліджуваної мовної області (англійська та німецька). На завершальному році навчання студенти відвідують семінар, під час якого вони разом із науковим керівником працюють над науковим проектом та підготовкою дипломної роботи.

Окрім практичних предметів вивчення іноземних мов та філологічних дисциплін, студенти англійської та німецької філології після першого курсу вибирають модуль предметів спеціалізації, що готують їх до майбутньої професії. Доступні спеціалізації:

  • Викладання
  • Переклад
  • Англійська / німецька в бізнесі.

Для тих студентів, які вибирають спеціалізацію Викладання, курси розроблені для досягнення необхідних компетенцій для роботи з іноземними мовами, тобто психології, педагогіки, дидактики, голосової емісії та інформаційних технологій. Ці предмети доповнюються робочою практикою.

Студентам, які спеціалізуються на Перекладі викладають предмети, які готують їх до ролі професійного перекладача. Ці предмети проводяться викладачами-академістами, які (окрім своїх академічних досягнень) мають великий практичний досвід.

Студенти, які цікавляться Англійською / німецькою в бізнесі мають можливість розширити свої практичні знання мови, а також здобути професійну номенклатуру в спеціалізованих областях знань (наприклад, право, економіка, міжкультурні дослідження тощо). Вони також вивчають ділове та комерційне листування, ділову та адміністративну мову, переклад та редагування спеціалізованих текстів, ділові проекти та проекти ЄС, а також зв’язки з громадськістю.

 

ЧЕСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Окрім інтенсивного вивчення чеської мови з базового рівня, студенти чеської філології знайомляться з літературою, історією та культурою Чехії. Студенти чеської філології також знайомляться з літературою, а також з історією та культурою Чехії. Навчальна програма на другому курсі включає предмети, пов’язані з теорією та практикою перекладу. Лекції, практикуми та семінари проводяться у добре обладнаних кімнатах, а також в умовах “реального життя” (таких як місцева поліція, прикордонний центр, РАГС тощо).

Більше того, студенти мають можливість відвідувати іноземні університети, які беруть участь у міжнародних угодах. Кафедра чеської філології широко співпрацює з університетами в Остраві, Оломоуці та Празі. Студенти мають можливість розвивати свої культурні та дослідницькі інтереси під час академічних та дидактичних поїздок; додатково вони беруть участь у міжнародних науково-дослідних конференціях.