МЕДСЕСТРИНСТВО

 1st cycle

Ми розпочали освіту медсестер у нашій Вищій Школі в 2017/2018 навчальному році. Завершення програми бакалаврату дозволяє студентам здобути професійний ступінь бакалавра з медсестринства і, таким чином, працювати в численних закладах охорони здоров’я по всьому Європейському Союзу.

Робота медсестрою вимагає безпосереднього контакту з пацієнтом і завжди пов’язана з високою відповідальністю. Ця професія належить до групи, наділеної соціальною довірою, і обсяг вписаних компетенцій збільшує інтенсивний розвиток медицини.

В Вищій Школі в Рацибужі:

  • Неповна вища освіта медсестри триває 3 роки (ступінь бакалавра). Освітня програма є міждисциплінарною. Вона включає теоретичні заняття з медицини та медсестринства, а також педагогіки, психології, соціології, права та зміцнення здоров’я.
  • Значна частина навчальної програми є практичною, а студенти проходять навчання в різних закладах охорони здоров’я. Перед початком практичних занять в галузі студенти засвоюють професійні навички в змодельованих умовах. Ці заняття проводяться у відповідним чином спроектованих та добре обладнаних класах, де студенти відпрацьовують усі необхідні навички на фантомах.
  • Цей освітній процес випливає з необхідності високого професіоналізму в сестринській справі та збільшення її самовдосконалення. В даний час робота медсестри вимагає приймати на себе все більше і більше завдань, пов’язаних з діагностикою та лікуванням, включаючи фізичний огляд пацієнта, діагностичні тести, написання рецептів та використання спеціалізованого обладнання.

Найбільші переваги професії медсестри включають: збереження та покращення комфорту людського життя, впевненість у працевлаштуванні в країні та великі можливості для продовження кар’єри у всіх країнах ЄС. Ця позитивна професійна перспектива випливає із систематично зростаючого попиту на медичні послуги в Польщі та інших країнах Європейського Союзу, а отже, і збільшення потреби в медсестрах. Основну увагу слід звернути на такі обставини:

  • процес старіння європейських суспільств, включаючи польське, що потребуватиме посиленого медичного обслуговування немічних та хронічно хворих людей
  • тенденція до подовження життя завдяки використанню сучасних досягнень у біотехнологіях, зміцненні здоров’я та прагненні поліпшити якість життя людей похилого віку
  • посилений розвиток медичних послуг у приватному секторі.

Демографічні прогнози та ситуація зі здоров’ям стикаються з несприятливим економічним становищем медсестер у Польщі. З 2010 року спостерігається систематично зростаючий дефіцит медсестер, оскільки кількість людей, які входять до системи, набагато менша, ніж передбачувана кількість пенсіонерів, тому Державна Вища Школа  у Рацибужі пропонує навчання в галузі медсестринства з цікавим навчальним планом, професійними майстер-класами, професійними академічними  викладачами та можливостю практичного навчання в мультиспеціалізованих медичних закладах.