НАВЧАННЯ

Для того, щоб почати навчатися на І ступені (баkалавр) або ступені магістра в Державній Вищій Професійній Школі в Рацибожі необхідно

 • мати польське свідоцтво про закінчення школи або свідоцтво легалізоване * або з апостилем** або інший документ, отриманий за кордоном, що дає право подати заяву про прийом на навчання в навчальних закладах будь-якого типу в державі, в системі якого діє освітній заклад, що видав свідоцтво, визнане відповідно до законодавства або на основі міжнародних договорів, як рівноправне відповідному польському свідоцтву про закінчення школи. Документ має бути перекладений на польську мову***
 • подати актуальну медичну довідку про відсутність протипоказань до вступу до Школи (видається лікарем трудової медицини)
 • мати медичну страховку ****
 • Анкета абітурієнта
 • внести плату за набір у розмірі 85 злотих (напрямок Архітектура 100 злотих);
 • скласти вступний іспит, який перевіряє особливі схильності до навчання на певних напрямках (стосується тільки кандидатів на напрямок Архітектура)

 

скласти вступний іспит, який перевіряє особливі схильності до навчання на певних напрямках (стосується тільки кандидатів на напрямок Архітектура)

Плата за навчання не стягується з:

 • іноземця – громадянина держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської угоди про вільну торгівлю – ЄАВТ) – сторони угоди про Європейську економічну зону та членів їх сімей, які проживають на території Республіки Польща
 • іноземця, якому було надано дозвіл на постійне проживання або довгострокового резидента Європейського Союзу
 • іноземця, якому на території Польщі було надано дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 159 п. 1 або ст. 186 п. 1 п. 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 року «Про іноземців»
 • іноземця, який має в Польщі статус біженця
 • іноземця, який користується тимчасовим захистом на території Польщі
 • іноземця, якому було надано додатковий захист на території Польщі
 • іноземця, який має сертифікат, що засвідчує знання польської мови як іноземної на рівні не менше C1, виданий Державною комісією з посвідчення знання польської мови як іноземної
 • іноземця, який маю дійсну Карту Поляка
 • особи, яка отримала рішення про затвердження польського походження
 • чоловіка/дружини, предків або потомків громадянина Польщі, який проживає на території Республіки Польща
 • іноземця, якому було надано дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, про які йдеться у ст.151 ч. 1 (з метою проведення наукових досліджень) або ст. 151b п. 1 (для довгострокової мобільності вченого) Закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців», або який перебуває на території Республіки Польща у зв’язку з використанням короткострокової мобільності вченого на умовах, зазначених у ст. 156b п. 1 цього Закону або має національну візу з метою проведення наукових досліджень або розробки

Легалізація – це підтвердження формальної відповідності документа з правом місця його видачі або автентичності підписів і печаток, розміщених на документі. Таким чином, легалізація документа про освіту може мати важливе значення при визначенні того, в рамках системи освіти якої держави був виданий документ, і чи слід перевіряти його автентичність. У деяких державах – як і в Польщі – внутрішні правила зобов’язують власника диплома легалізувати його для вивезення з країни його видачі. Якщо документ легалізований відповідними установами держави, в якій він був виданий, це підвищує його достовірність.

Легалізацію свідоцтва про закінчення школи (середньої школи) може виконати:

1. консул Республіки Польща, компетентний державі, на чиїй території або в чиїй системі освіти видано свідоцтво, або

2. органи освіти держави, на чиїй території або в чиїй системі освіти видано свідоцтво, або

3. акредитована в Республіці Польща або іншій державі-члені Європейського Союзу, державі-члені Європейської угоди про вільну торгівлю (ЄАВТ) – сторони угоди про Європейський економічний простір або державі-члені Організації Економічного Співробітництва та розвитку (ОЕСР) дипломатична або консульська установа держави, на території якої або в системі освіти якої було видано свідоцтво.

 

** Апостиль – якщо держава, в якій був виданий документ, є стороною Конвенції, що зносить вимогу легалізації іноземних офіційних документів, укладеної в Гаазі 5 жовтня 1961 р. (ВЗ від 2005 r. № 112, 938 поз.), легалізація документа в цій державі замінена апостилем, який додається до документу. Список держав-учасниць Конвенції та адреси установ, що видають апостиль, можна знайти на сторінці Гаазької конвенції  – https://www.hcch.net/en/instruments/specialized-sections/apostille

 

***Нотаріально засвідчений переклад іноземного шкільного свідоцтва на польську мову повинен бути виконаний

 • особою, яка внесена Міністром юстиції до списку присяжних перекладачів (список присяжних перекладачів –https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/index.html )  або
 • особою, зареєстрованою як Нотаріальний перекладач у державі-члені Митного союзу, державі-члені Європейської угоди про вільну торгівлю – ЄАВТ) – сторони угоди про Європейський економічний простір або державі-члені Організації Економічного Співробітництва та розвитку( ОЕСР), або
 • консулом Республіки Польща, відповідного державі, на чиїй території або в чиїй системі освіти видано свідоцтво / диплом, або
 • акредитованою в Республіці Польща дипломатичною установою або консульською установою держави, на території якої або в системі освіти якої видано свідоцтво / диплом

**** У разі хвороби іноземець повинен мати:

 • поліс медичного страхування або Європейську карту медичного страхування на даний навчальний рік або
 • медичне страхування відповідно до положень Закону від 27 серпня 2004 р. «Про державну медичну допомогу» або
 • бути особою, яка має право на отримання медичної допомоги відповідно до положень «Про координацію» відповідно до ст. 5 п. 23 Закону від 27 серпня 2004 р. «Про державну медичну допомогу» або
 • мати документ, що підтверджує наявність приватного медичного страхування, що покриває всі витрати, які можуть виникнути під час перебування на території Республіки Польща у зв’язку з потребою в медичній допомозі або лікуванням в лікарні, в якій страховик зобов’язується покрити медичні витрати, надані застрахованому, безпосередньо суб’єкту, що надає таку медичну допомогу, на підставі виставленого цим суб’єктом рахунку